De eerste 3 gaan door naar de Winnaarspoule, de onderste 3 gaan naar de Fun-poule.
Pegasus 2 en Rocky's 1 zijn met een gelijke stand geeindigd. Het onderling resultaat was overduidelijk in het voordeel van Pegasus 2. Zij gaan dus door naar de Winnaarspoule.