De "Die Hard"

Degene die na Lars de voorzittershamer overnam is Almar Kuchlein geweest.

In het totaal is hij 8 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging en heeft gezorgd voor de solide basis, zowel qua aantallen leden als financieel waar we nu nog van profiteren.

Voor al deze inspanningen hebben leden en bestuur besloten om Almar uitgeroepen tot tweede erelid van de ACDC.


De Stille kracht

9 jaar lang heeft hij, Herman Bouman, als penningmeester onze vereniging financieel gezond gehouden.

Bij bestuursvergaderingen, wanneer de overige bestuursleden weer eens in een hevige discussie waren beland, konden ze er altijd op reken dat Herman iedereen weer op zijn plaats zette door een fijne 'one-liner'. Hierdoor is hij lange tijd de bijna onmisbare "stille kracht" geweest van de vereniging.

Voor al zijn inspanningen al deze jaren is Herman Bouman door de leden uitgeroepen tot erelid van de ACDC


Veel genoemd en veel geroemd.

Via deze weg willen wij de initiator en oud voorzitter van de ACDC, Lars Meijer, danken voor zijn inzet om van een idee een heuse competitie te organiseren. Zonder zijn initiatief, enthousiaste inzet en doorzettingsvermogen had de ACDC niet geweest wat het nu is.

Lars is daarom ook door leden en bestuur uitgeroepen tot erelid van de ACDC.


Volg ons op:
Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2008 - 2018 Arnhem Centrum Dart Competitie
ONZE GEGEVENS ZIJN:
Arnhem Centrum Dart Organisatie
p/a Luthersestraat 15
6811 GR Arnhem

IBAN: NL52INGB0004515113
KvK: 0913929
mail: info@acdcdarts.nl