Het bestuur

Voorzitter: Jan Maarten van der Valk - voorzitter@acdcdarts.nl
Telefoonnummer: 06 - 42 66 12 18

Secretaris:  Arjan Aaldering - secretariaat@acdcdarts.nl
Telefoonnummer: 06 - 36 42 49 32

Penningmeester: Ruud Heersping - penningmeester@acdcdarts.nl
Telefoonnummer: 06 - 22 52 39 00

Wedstrijdleiding: Laurens de Koning - wedstrijdleiding@acdcdarts.nl
Telefoonnummer: 06 - 21 71 60 62

Bestuurslid toernooien: Diana Kruidenier - toernooien@acdcdarts.nl

Telefoonnummer: 06 - 43 22 93 91

De voorzitter

De voorzitter, Jan Maarten van der Valk,  is verantwoordelijk voor het functioneren van de ACDC als geheel. Hierbij kan je denken aan de representatie van de ACDC t.o.v. derden, opstellen en beheren van reglementen, klachtenafhandeling en de dagelijkse “leiding” van het bestuur. Verder houdt de voorzitter zich (mede-)bezig met het organiseren van ACDC-events en alle niet bij andere bestuursleden benoemde werkzaamheden.

Mailadres: voorzitter@acdcdarts.nl

De penningmeester

Hiervoor is Ruud Heersping verantwoordelijk. Je kunt bij haar terecht voor zaken m.b.t. de contributie en lidmaatschapsbetalingen.

De penningmeester heeft zich verplicht tot:
* het bijhouden van een deugdelijke en overzichtelijke boekhouding volgens de wettelijke regels.
* het inzage geven in de  financiële huishouding van de ACDC aan de kascommissie.
* het verwerken van alle teambetalingen en kan indien gewenst kwitanties uitschrijven.

Mailadres: penningmeester@acdcdarts.nl

De secretaris

Arjan Aaldering is aangesteld als secretaris. Je kunt bij hem terecht voor zaken m.b.t.de inschrijvingen, adreswijzigingen, mutaties in het team.

De secretaris heeft zich verplicht tot:
* het goed registreren van de teamgegevens
* het goed registreren van de ledengegevens
* het opmaken van de verslagen van de diverse vergaderingen

Mailadres: secretariaat@acdcdarts.nl

De wedstrijdsecretaris

Hiervoor is Laurens de Koning verantwoordelijk. Je kunt bij hem terecht voor fouten, vragen en wijzigingen met betrekking tot het wedstrijdschema en de uitslagen.

* Een partij verzetten of afgelasten moet altijd gemeld worden aan de wedstrijdleiding. Het telefoonnummer van Laurens is:
* Score formulieren inleveren bij het Het Barretje Nr.15, in de brievenbus.
* Uiterlijk de eerste woensdag na je speeldag moet je scoreformulier binnen zijn.
* Het thuisspelende team en/of teamcaptain is hiervoor verantwoordelijk.
* De uitslagen (ranking) worden elke week op deze site gepubliceerd.

Mailadres: wedstrijdleiding@acdcdarts.nl
06 - 21 71 60 62

Bestuurslid toernooien

Het bestuurslid toernooien is Diana Kruidenier. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van alle toernooien en andere evenementen die de ACDC doet.

Je kunt bij haar terecht met vragen over de toernooien en met eventuele suggesties hiervoor, maar natuurlijk ook  om je aan te melden als vrijwilliger om te helpen met de organisatie.

Mailadres: toernooien@acdcdarts.nl

Diversen

Redactie Website: Arjan Aaldering - redactie@acdcdarts.nl
                                kopij per mail of inleveren bij Café 4All

Webmaster: Arjan Aaldering - websitebeheer@acdcdarts.nl

Algemeen informatie mail adres: info@acdcdarts.nl

Onze adresgegevens

Ons post adres is:

Arnhem Centrum Dart Competitie
p/a Jansplein 52 d
6811 GD Arnhem

IBAN: NL 52 INGB 0004515113


Algemeen mail adres: info@acdcdarts.nl
Volg ons op:
Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2008 - 2018 Arnhem Centrum Dart Competitie
ONZE GEGEVENS ZIJN:
Arnhem Centrum Dart Organisatie
p/a Luthersestraat 15
6811 GR Arnhem

IBAN: NL52INGB0004515113
KvK: 0913929
mail: info@acdcdarts.nl