Uitslagen en standen
22/04/2018
De uitslagen en standen van speelweek 24 (maandag) en speelweek 23 (dinsdag) zijn weer geupdatet.


Vacatures bestuursfuncties
12/04/2018
Aan het eind van dit enerverende seizoen dient zich weer de Algemene Ledenvergadering aan. Deze is ook dit jaar weer in Cafe Stout en wel op dinsdag 12 juni. Aanvang is 20:00 uur.

We hopen natuurlijk dat jullie in groten getale zullen komen mede omdat onze voorzitter en penningmeester aftredend zijn en niet herkiesbaar. Er zullen hiervoor dus nieuwe mensen moeten worden gevonden. De secretaris is nog een jaar extra in het bestuur, maar ook hij heeft aangegeven na het volgende seizoen te stoppen. Ook zal er een nieuwe webmaster gezocht moeten worden. Dit deed de secretaris erbij, maar ook daar stopt hij dan mee.

We hebben hiertoe weer vacatures opgesteld. Deze vacatures kun je middels onderstaande link bereiken. We hopen vurig dat er darters zijn die onze vereniging een warm hart toedragen en zich willen inzetten door een van deze bestuurstaken op zich te nemen.

Klik hier om naar de vacaturepagina te gaan...

Bekertoernooi
26/03/2018
De loting voor de halvefinales van het bekertoernooi is verricht onder toezient oog van de diverse teams......

KLIK HIER OM DE LOTING TE BEKIJKEN

Aanpassing HHR
21/12/2017
Er is een aanpassing gedaan in het Huishoudelijk Regelement, te weten in Artikel 4.15. Deze is nu als volgt:

Artikel 4.15 - Invalbeurten
Een team mag, ALLEEN indien zij niet genoeg spelers vanuit hun eigen team bij elkaar kunnen krijgen voor een wedstrijd, een speler van een ander team, wel spelende bij dezelfde locatie, laten invallen. Dit met inachtneming van artikel 4.14. D.w.z.: als een speler speelt in speelgelegenheid A, mag deze wel invallen in een ander team van speelgelegenheid A, maar niet in een team van speelgelegenheid B. De behaalde scores tellen wel voor het team, maar niet voor het individuele klassement.
Een team mag maximaal 5 maal per seizoen van een invalspeler gebruik maken van een ander team.

Bij ons staat gezelligheid voorop. Het niveau van de spelers varieert dan ook zeer, zelfs binnen 1 team. Dat is ook het unieke aan onze competitie.

Om een dartteam bij onze vereniging te beginnen, zul je allereerst een team moeten hebben van minimaal 4 spelers. Meer is eigenlijk zeer wenselijk i.v.m. ziektes, vakanties etc. om ervoor te zorgen dat er geen wedstrijden uitvallen.

Verder zul je bij een speelgelegenheid moeten gaan spelen dat ligt in ons speelgebied. Dat speelgebied, zo is op de ALV van 2016 besloten, is een circel rond de Korenmarkt waar je binnen 15 minuten naartoe kunt lopen. Op deze site vind je ook de speelgelegenheden die op dit moment bij ons actief zijn. Wellicht heb je daar wat aan als het gaat om het uitzoeken ervan. Misschien heb je  al een andere speelgelegenheid op het oog die nog niet bij onze vereniging is aangesloten, dat is natuurlijk altijd mogelijk, zolang deze binnen ons speelgebied is!
Arnhem Centrum Dart Organisatie
p/a Luthersestraat 15
6811 GR Arnhem

IBAN: NL52INGB0004515113
KvK: 0913929
mail: info@acdcdarts.nl
Ga naar onze Facebookpagina